361/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Förordning om ändring av 1 § förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 24 mars 1995 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/1995) 1 § 1 mom. 10 a-punkten, sådan den lyder i förordning 1298/1996, som följer:

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979) hänförs


10 a) hos arbetspensionsförsäkringsbolag det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 6 kap. 14 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.