360/1997

Given i Helsingfors den 25 april 1997

Lag om ändring av 56 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 56 § 3 mom. sådant det lyder i lag 395/1995 samt

ändras 56 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag 395/1995, som följer:

56 §

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid skall i tillämpliga delar även gälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och 15 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997). Pensionskassan skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 28 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 255/1996
ShUB 6/1997
RSv 29/1997

Helsingfors den 25 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.