353/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 11 och 12 punkten samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 13 punkt som följer:

1 §

11) frihetsberövande, grovt frihetsberövande, människorov, sabotage, vållande av fara eller annan straffbar gärning, som skall anses vara brott enligt den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism (16/1990),

12) dråp, misshandel, frihetsberövande eller rån mot en person som befinner sig på ett fartyg eller ett luftfartyg, eller kapning, stöld eller skadegörelse av ett fartyg, ett luftfartyg eller egendom som finns på ett fartyg eller ett luftfartyg, som skall anses vara sjöröveri enligt Förenta Nationernas havrättskonvention (50/1996), samt

13) brott mot förbudet mot kemiska vapen, som avses i konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras födntöring (19/1997).Denna förordning träder i kraft den 29 april 1997.

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.