351/1997

Given i Helsingfors den 14 mars 1997

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 kap. strafflagen en ny 7 a § som följer:

11 kap.

Om krigsförbrytelser och brott mot humaniteten

7 a §
Brott mot förbudet mot kemiska vapen

Den som i strid med konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om drbas förstöring

1) använder kemiska vapen på annat sätt än som avses i 1-3 §§ i detta kapitel,

2) utvecklar, producerar, annars förvärvar, lagrar, innehar eller transporterar kemiska vapen eller

3) deltar i militära förberedelser för användning av kemiska vapen

skall för brott mot förbudet mot kemiska vapen dömas till fängelse i minst fyra må- nader och högst sex år.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 243/1996
LaUB 1/1997
RSv 4/1997

Helsingfors den 14 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.