327/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 april 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat i träder kraft
JSMb om ändring av beslutet om köttprodukthygien1). 9/VLA/1997 11.4.1997 1.5.1997

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSMVLAb om ändring av beslutet om bekämpande av enzootisk bovin leukos2). 15/VLA/1997 2.4.1997 1.5.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Rådets direktiv 77/99/EEG, ändr. genom direktiv92/5/EEG, EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1, rådets direktiv 92/118/EEG, EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49, rådets direktiv 95/68/EG, EGT nr L 332, 31.12.1995, s. 10
2) Rådets direktiv 64/432/EEG, EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 1977

Helsingfors den 17 april 1997

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.