322/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av 34 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34 § 1 mom. 1 punkten förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) som följer:

34 §
Skulder

Från de skattepliktiga tillgångarna avdras den skattskyldiges skulder, vilka är bland annat

1) en försäkringsanstalts ersättningsansvar och premieansvar samt det pensionsansvar för en pensionsstiftelse och annan pensionsanstalt som baserar sig på pensionsförplisaelser och har uträknats enligt försäkringsaekniska grunder; ansvaret dras av också till den del det består av sådana överföringar som de försäkringsbolag som bedriver lasatadgad pensionsförsäkringsrörelse gör till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om fösaäkringsbolag (1062/1979), eller av de övesaöringar till pensionskassors tilläggsförsäsaingsansvar eller pensionsstiftelsers pesaionsansvar som avses i 4 mom. i ikrafttrsaelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1293/1996).Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997. Lagen tillämpas första gången vid förmögenhetsbeskattningen för 1996.

RP 249/1996
StaUB 2/1997
RSv 27/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.