320/1997

Utfärdat i Helsingfors den 16 april 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

På grund av att den del av laxkvoten som enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångsttider för Finlands laxkvot (1366/1996) får fångas under perioden 1.1.1997-20.6.1997 i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken till fullo utnyttjats, förbjuds fiske efter lax på nämnda områden (ICES-delområdena 22-31) för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland.

Förvaring av lax som fångats inom förbudsområdet ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan lax från fartygen är förbjuden efter att detta beslut trätt i kraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 30 april 1997 och tillämpas till och med den 20 juni 1997.

Rådets förordning (EEG) Nr 3760/92; EGOJ Nr L 389, 31.12.1992, s. 1

Helsingfors den 16 april 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.