298/1997

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1997

Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Utrikesministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
Beslut om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen 11 14.2.1997 1.2.1997

Beslutet har publicerats i utrikesministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från utrikesministeriet, adress PB 176, 00161 Helsingfors, tfn (09) 1341 5387.

Helsingfors den 27 mars 1997

Understatssekreterare
Eero Salovaara

Personaldirektör
Pekka Wuoristo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.