271/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av 9 § skyddskemikalieförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde

ändras i skyddskemikalieförordningen av den 11 februari 1994 (123/1994) 9 §, sådan den lyder i förordning 1349/1994, som följer:

9 §
Behandling av ansökan och anmälan

Finlands miljöcentral skall i samband med behandlingen av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier eller en anmälan om skyddskemikalier vid behov av social- och hälsovårdens produkttillsynscesgral begära utlåtande om skyddskemikaliens verkningar på hälsan samt av det minsgterium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det om de i ansökan eller asgälan angivna säkerhetsåtgärder som en ssger användning förutsätter.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.