261/1997

Given i Helsingfors den 26 mars 1997

Förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 12 februari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (176/1993) 1 § 1 mom. samt 2, 5, 9 och 10 § som följer:

1 §

Distriktsmyndigheter som är underställda det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det är arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer.


2 §

Varje arbetarskyddsbyrå ansvarar inom sitt område för utvecklandet av och tillsynen över arbetsförhållandena i enlighet med förvaltningens verksamhetsprinciper och resurser samt de resultatmål som ministeriet har uppställt för arbetarskyddsbyrån på basis av överläggningar mellan ministeriet och arbetarskyddsbyrån.

5 §

Ministeriet bestämmer om placeringen av distriktsförvaltningens personal vid arbetarskyddsbyråerna. Arbetarskyddsbyråerna bestämmer om placeringen av personal vid verksamhetsställena.

En tjänsteman vid en arbetarskyddsbyrå är skyldig att på förordnande av ministeriet tillfälligt utföra även sådana uppgifter som hör till en annan arbetarskyddsbyrå eller till ministeriet.

9 §

Distriktscheferna beviljas tjänstledighet av ministeriet. Övriga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande vid arbetarskyddsbyråerna beviljas tjänstledighet eller motsvarande befrielse från arbetsuppgifterna av arbetarskyddsbyrån.

10 §

Ministeriet beslutar om skötseln av en distriktschefstjänst under tjänstledighet. I fråga om övriga tjänster vid en arbetarskyddsbyrå beslutar arbetarskyddsbyrån om skötseln av tjänsten under tjänstledighet.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Helsingfors den 26 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.