211/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1997

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av bilagorna till handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elnätsverksamhetens nyckeltal

Handels- och industriministeriet har

ändrat bilagorna 1 och 2 som avses i 1 § i handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1995 om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elnätsverksamhetens nyckeltal (1637/1995) i enlighet med bifogade bilagor.


Detta beslut träder i kraft den 24 mars 1997. Nyckeltalen för år 1996 skall anmälas i enlighet med detta beslut. Andra nyckeltal än de som har beräknats utgående från det fastställda bokslutet skall anmälas till Elmarknadscentralen första gången inom ulmången av april 1997.

Helsingfors den 12 mars 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Konsultative tjänstemannen
Arto Lepistö

Bilaga I Bilaga II

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.