204/1997

Given i Helsingfors den 11 mars 1997

Lag om ändring av 1 § lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. lagen den 7 maj 1965 om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65), sådant det lyder i lag av den 2 februari 1979 (112/79), som följer:

1 §

Till hovrätten adresserade handlingar som nämns i 1 mom. får av allmänna åklagaren insändas med posten eller genom bud. Till högsta domstolen adresserade fullföljdshandlingar skall allmänna åklagaren tillställa hovrätten genom förmedling av riksåklagaren och övriga handlingar så som högsta domstolen bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996
LaUB 20/1996
RSv 237/1996

Helsingfors den 11 mars 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.