193/1997

Utfärdat i Helsingfors den 27 februari 1997

Handels- och industriministeriets meddelande om vissa av patent- och registerstyrelsens beslut

Handels- och industriministeriet meddelar med stöd av 2 § 2 mom. förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980):

Patent- och registerstyrelsens beslut av den 16 maj 1983 angående klassificering av varumärken vid registrering jämte ändringar i det av den 5 december 1991 har tidigare publicerats i Finlands författningssamling (510/1983 och 1654/1991). På motsvarande sätt har i författningssamlingen publicerats Patent- och registerstyrelsens beslut av den 27 maj 1981 angående klassificering av mönster vid registrering jämte ändringar i det av den 7 april 1989 (456/1981 och 370/1989). Besluten i ändrad form publiceras också i Patent- och registerstyrelsens föreskriftssamling.

Patent- och registerstyrelsens nya beslut om klassificering av varumärken samt mönster vid registering kommer att publiceras i ämbetsverkets föreskriftssamling i stället för i författningssamlingen. Besluten kan fås från Patent- och registerstyrelsen, adress Astadiagatan 6 A, Helsingfors eller PB 1140, 00101 Helsingfors, telefon (09) 6939 500.

Helsingfors den 27 februari 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.