174/1997

Given i Helsingfors den 21 februari 1997

Förordning om ändring av 24 och 25 § reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 24 § 1 mom. och 25 § 1 mom. 13 punkten som följer:

24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) utkomstskydd,

2) försäkringsverksamhet, förmedling av försäkringar samt försäkringsinspektion,

3) socialservice och hälsovårdsservice,

4) läkemedelsförsörjning,

5) rehabilitering,

6) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

7) alkohol-, narkotika- och tobaksärenden,

8) hälsoskydd och övervakning av strålskador,

9) övervakning av kemikalier, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) genteknologisk kontroll, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) företagshälsovård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

12) socialskydd samt fördrag som ingås med främmande stater om sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt samt övriga intelsationella förpliktelser som gäller sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt,

13) jämställdhet mellan kvinnor och män,


25 §

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


13) flyktingfrågor, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområ- de, migration, mottagning av asylsökande samt åtgärder för att främja invandrarnas placering i samhället,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Helsingfors den 21 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.