170/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om bekämpning av brucellos hos får och getter1) 7/VLA/1997 31.1.1997 1.3.1997
JSM VLAb om bekämpning av aujeszkys sjukdom hos svingårdar 8/VLA/1997 31.1.1997 1.3.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Rådets direktiv 91/68/EEG; EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19, kommissionens beslut 94/965/EG, EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 31.
2) Kommissionens beslut 94/961/EG, EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 26.

Helsingfors den 18 februari 1997

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Yngre regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.