129/1997

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 1997

Utrikesministeriets beslut om upphävande av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen

Utrikesministeriet har med stöd av 11 § förordningen den 12 juli 1993 om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (652/1993) beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs utrikesministeriets beslut av den 12 juli 1993 om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (930/1993).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997.

Helsingfors den 31 januari 1997

Utrikesminister
Tarja Halonen

Avdelningschef
Kaarlo Murto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.