126/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

ändras 5 § 7 punkten och 19 § 2 mom. förordningen den 19 februari 1993 om finansministeriet (196/1993),

av dessa lagrum 19 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 november 1994 (997/1994), som följer:

5 §

Behörighetsvillkor är


7) för budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden, informationsteknologidirektören och konsultativa tjänstemännen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, samt


19 §

Budgetråden, finansråden, lagstiftningsrsren, informationsteknologidirektören och de konsultativa tjänstemännen utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 17 februari 1997.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.