115/1997

Given i Helsingfors den 7 februari 1997

Lag om vissa stipendier åt bildkonstnärer

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Av statens medel utdelas årligen stipendier till bildkonstnärer för att verk som de har framställt och som är i offentlig ägo kan visas offentligt.

2 §

Konstnärer som utför skapande arbete kan för upprätthållande och gynnande av de ekonomiska förutsättningarna för yrkesutövningen beviljas stipendier.

3 §

Bildkonstnärer som är eller har varit varaktigt bosatta i Finland kan få stipendium.

4 §

Det sammanlagda beloppet av medel som årligen delas ut till bildkonstnärer som stipendier enligt denna lag fastställs varje år i statsbudgeten.

5 §

Om utdelningen av stipendier beslutar utgående från ansökningar en nämnd tillsatt av undervisningsministeriet.

Närmare stadganden om nämnden och tillsättandet utfärdas genom förordning.

I ett beslut av nämnden om utdelning av stipendium får ändring inte sökas genom besvär.

6 §

För stipendier som avses i denna lag kan vinstmedel av tippning och penninglotterier användas.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 158/1996
KuUB 13/1996
RSv 193/1996

Helsingfors den 7 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.