82/1997

Utfärdat i Helsingfors den 28 januari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 31 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets beslut (1237/1996) den 30 december 1996 om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor; samt

fogat ett nytt 2 mom. till 30 § som följer:

Underkännande av importpartiet
30 §

Gränsveterinären skall också underkänna importpartier som är avsedda för Finland, om importpartiet misstänks eller konstateras medföra en fara för spridning av djursjukdomar.

31 §

Gränsveterinären skall också underkänna importpartier som införs till Europeiska gemenskapen eller till ett tullager, om deras införsel till Europeiska gemenskapen är förbjuden enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder eller om importpartiet misstänks eller konstateras medföra en fara för spridning av djursjukdomar.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997.

Helsingfors den 28 januari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.