71/1997

Given i Helsingfors den 24 januari 1997

Förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 1997

På föredragning av social- och hälsovårdsministern bestäms med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant det lyder i lag 957/1972:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 1997 utan särskild debitering skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/1987) tillämpas eller landskapet Åland är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,80 58,088 41,912

2) då en kommun, en samkommun eller ett kommunalt affärsverk är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensionsavgiftsprocent sjukförsäkringsavgift % socialskyddsavgift %
4,75 66,316 33,684

3) då den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling eller kyrkliga samfällighet eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensionsavgiftsprocent sjukförsäkringsavgift % socialskyddsavgift %
10,80 36,574 63,426

4) då någon annan än en i 1-3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensionsavgiftsprocent sjukförsäkringsavgift % socialskyddsavgift %
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 1997 på basis av debitering skall anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 65,3 %

2) sjukförsäkringsavgift 34,7 %

3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 1996 och tidigare år och som influtit under 1997 skall anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 64,8 %

2) sjukförsäkringsavgift 35,2 %

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

Förordningen tillämpas dock även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 1997 eller därefter.

Helsingfors den 24 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.