65/1997

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av fiskhygienbeslutet (14/VLA/1996) 2/VLA/1997 8.1.1997 1.2.1997
JSMb om hygienkrav på levande tvåskaliga musslor, tagghudingar, manteldjur och marina gastropoder (musslahygienbeslutet)*) 3/VLA/1997 8.1.1997 1.2.1997
JSMb om djurskyddskrav vid fårskötsel**) 4/VLA/1997 16.1.1997 1.2.1997
JSMb om djurskyddskrav vid gethållning**) 5/VLA/1997 16.1.1997 1.2.1997

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

*) Rådets direktiv 91/492/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1
**) Rådets beslut 78/923/EEG; EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
rådets beslut 92/583/EEG; EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21

Helsingfors den 20 januari 1997

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.