50/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 4 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådant detta lagrum lyder i lag 1091/1992, ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Inom vederbörande ministerium finns en folkhälsodelegation vars uppgift är att utveckla folkhälsan på bred bas. Genom förordning stadgas om delegationens sammansättning och tillsättande samt om dess uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 230/1996
KuUB 37/1996
RSv 230/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.