38/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95) en ny 13 a § som följer:

3 kap.

Särskilda stadganden

13 a §
Tillämpning på arbetskrafts- och näringscentralerna

Vad som i denna lag eller med stöd av den stadgas eller bestäms om landsbygdsnäringsdistriktet och dess verksamhetsområde gäller arbetskrafts- och näringscentralen och dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996
FvUB 25/1996
StoUB 2/1996
RSv 242/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.