33/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 1 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. 1 punkten lagen den 4 december 1992 om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 januari 1995 (36/95), som följer:

1 §
Ärenden som skall behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam som självständig besvärsmyndighet, hos vilken ändring i följande myndigheters och samfunds beslut söks genom besvär:

1) arbetskrafts- och näringscentralen i ärenden som med stöd av lagen om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997) eller någon annan lag överförs från landsbygdsnäringsdistrikten till arbetskrafts- och näringscentralerna eller i fråga om vilka i övrigt i lag stadgas om ändringssökande på detta sätt,Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996
FvUB 25/1996
StoUB 2/1996
RSv 242/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.