16/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 19 § lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 2 och 3 mom. lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93) som följer:

19 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det kan utfärda en förteckning över exempel på lätta arbeten som avses i 2 § 2 mom. och som lämpar sig för unga personer samt fastställa en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Ministeriet kan också meddela närmare anvisningar om hälsoundersökningar och utförandet av dem.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.