13/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 6 april 1979 om arbetarskyddsfonden (407/79), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 13 januari 1989 (36/89), som följer:

3 §
Tillsyn över fonden

Tillsyn över arbetarskyddsfondens verksamhet utövas av det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det. Ministeriet fastställer fondens stadgar och utnämner medlemmarna i det organ som utövar den högsta beslutanderätten inom fonden samt personliga suppleanter för dem, på förslag av arbetsgivarnas och arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer samt från arbetarskyddsförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.