2/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Förordning om ändring av 12 § förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/1978) 12 §, sådan den lyder i förordning 224/1993, som följer:

12 §

Vid fastställande av skattetagargruppernas utdelning i enlighet med 14 § lagen om skatteuppbörd används den senast verkställda beskattningen som grund. Vid fastställaldet beaktas utvecklingen av förvärvsinkomlder och kapitalinkomster samt förändringar beträffande grunderna för statsskatten, den försäkrades sjukförsäkringspremie, kommldalskatten och kyrkoskatten samt andra földndringar som inverkar på saken.

Vid fastställande av en kommuns eller församlings utdelning används den senast verkställda beskattningen som grund. Vid fastställandet av utdelningarna beaktas utvecklingen i folkmängden under föregående år samt kommunens inkomstskattesats och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1997.

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.