Ursprungliga författningar: 1997

1421/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1420/1997
Utrikesministeriets meddelande om straffbestämmelser som gäller rådets förordning om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Sierra Leone
1419/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1418/1997
Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1417/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift
1416/1997
Utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna
1415/1997
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
1414/1997
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1413/1997
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i socialvårdslagen och socialvårdsförordningen
1412/1997
Lag om utkomststöd
1411/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning av och förteckningar över svin
1410/1997
Förordning om upphävande av 2 § förordningen om bringande i kraft av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
1409/1997
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa stadganden i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
1408/1997
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa stadganden i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
1407/1997
Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
1406/1997
Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
1405/1997
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1998
1404/1997
Förordning om ändring av 4 a § förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1403/1997
Lag om ändring av 6 § lagen om studiestöd
1402/1997
Lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
1401/1997
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.