Ursprungliga författningar: 1996

950/1996
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
949/1996
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
948/1996
Lag om upphävande av lagen och förordningen om laggranskningsrådet
947/1996
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1996
946/1996
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
945/1996
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
944/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av beslutet om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice
943/1996
Lag om ändring av lagen om utveckling av högskoleväsendet
942/1996
Förordning om fastighetsförrättningsavgift
941/1996
Förordning om ändring av landsbygdsnäringsförordningen
940/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om statens tjänstekollektivavtal
939/1996
Lag om ändring av 68 § statstjänstemannalagen
938/1996
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
937/1996
Lag om ändring av kyrkolagen
936/1996
Lag om ändring av kyrkolagen
935/1996
Lag om överföring av upprätthållandet av domkapitlen och tjänsterna som dövpräst samt om överlåtelse av vissa tomter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
934/1996
Lag om ändring av 29 kap. 4 § strafflagen
933/1996
Lag om ändring av jordabalken
932/1996
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
931/1996
Lag om överlåtelseskatt
930/1996
Försvarsministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
929/1996
Lag om ändring av byggnadslagen
928/1996
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
927/1996
Lag om ändring av inkomstskattelagen
926/1996
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
925/1996
Lag om ändring av 1 och 6 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt
924/1996
Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen
923/1996
Lag om skatteskalorna för 1997
922/1996
Lag om ändring av lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
921/1996
Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan
920/1996
Förordning om ändring av 72 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
919/1996
Lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Lappo patronfabriks besittning till ett nytt aktiebolag samt att vidta vissa arrangemang när bolaget bildas
918/1996
Handels- och industriministeriets beslut om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar
917/1996
Förordning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar
916/1996
Förordning om ändring av 20 och 21 §§ förordningen om Vasa universitet
915/1996
Förordning om ändring av 7 § förordningen om studentkåren vid Helsingfors handelshögskola
914/1996
Förordning om ändring av 1 § förordningen om undervisningen och studerandena vid vissa högskolor
913/1996
Förordning om Helsingfors handelshögskola
912/1996
Lag om ändring av och temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor
911/1996
Lag om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1997
910/1996
Lag om arbetslöshetsförsäkringspremie 1997
909/1996
Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
908/1996
Finansministeriets beslut om rättelse i finansministeriets beslut om kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten
907/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg
906/1996
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
905/1996
Förordning om ändring av 2 och 6 §§ förordningen om semester för personer som arbetar i strålningsuppgifter vid sjukhus och hälsovårdscentraler
904/1996
Förordning om ändring av 11 § 1 mom. och 25 § läkemedelsförordningen
903/1996
Lag om ändring av 3 och 5 §§ lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
902/1996
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
901/1996
Lag om avgift som för 1997 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.