Ursprungliga författningar: 1996

1000/1996
Lag om temporär ändring av 59 § sjukförsäkringslagen
999/1996
Lag om temporär ändring av 59 § folkpensionslagen
998/1996
Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift, arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares barnbidragsavgift för 1997
997/1996
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
996/1996
Lag om ändring av inkomstskattelagen
995/1996
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
994/1996
Lag om ändring av folkpensionslagen
993/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om arbetsmarknadsstöd
992/1996
Lag om ändring av 3 och 6 §§ lagen om statens familjepensioner
991/1996
Lag om ändring av 4 a och 8 §§ lagen om pension för arbetstagare
990/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
989/1996
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om bostadsbidrag
988/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna
987/1996
Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
986/1996
Lag om ändring av militärunderstödslagen
985/1996
Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om handikappbidrag
984/1996
Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
983/1996
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
982/1996
Lag om ändring av familjepensionslagen
981/1996
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
980/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen
979/1996
Lag om ändring av folkpensionslagen
978/1996
Lag om temporär ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner
977/1996
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
976/1996
Finlands Banks meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
975/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
974/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem
973/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens sinnessjukhus
972/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
971/1996
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt
970/1996
Fastighetsregisterförordning
969/1996
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
968/1996
Lag om ändring av lagen om fiske
967/1996
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1997
966/1996
Förordning om ändring av 6 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av körkortsförordningen
965/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
964/1996
Förordning om ändring av 25 § förordningen om besiktning av fordon
963/1996
Förordning om ändring av 5 § och bilagan till förordningen om importkontroll av vissa jordbruksprodukter
962/1996
Handels- och industriministeriets beslut om dagar för söndagsöppethållning enligt lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid
961/1996
Förordning om ändring av 12 § företagsinteckningsförordningen
960/1996
Förordning om lagfarts- och inteckningsregister
959/1996
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
958/1996
Köpvittnesförordning
957/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk
956/1996
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1997
955/1996
Handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
954/1996
Statsrådets beslut om transportbidrag för kött år 1996
953/1996
Förordning om ändring av 14 och 18 §§ förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
952/1996
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
951/1996
Lag om ändring av 10 § lagen om placeringsfonder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.