Ursprungliga författningar: 1996

1050/1996
Förordning om utbildningsområdena inom den grundläggande yrkesutbildningen
1049/1996
Lag om ändring av 12 § lagen om lönegaranti för sjömän
1048/1996
Lag om ändring av 12 § lagen om lönegaranti
1047/1996
Lag om ändring av 6 § semesterlagen
1046/1996
Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
1045/1996
Lag om ändring av lagen om fiske
1044/1996
Undervisningsministeriets beslut om upphävande av undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid domkapitlen
1043/1996
Förordning om ändring av 32 § förordningen om studiestöd
1042/1996
Förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1041/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av bibliotekslagen
1040/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
1039/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1038/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
1037/1996
Lag om ändring av 11 § lagen om lärarutbildning
1036/1996
Lag om ändring av lagen om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar
1035/1996
Lag om ordnande och finansiering av kriminalvården
1034/1996
Lag om ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet
1033/1996
Handels- och industriministeriets beslut om avgifterna för statens forskningscentrals prestationer
1032/1996
Handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna
1031/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
1030/1996
Statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997
1029/1996
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1996
1028/1996
Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1027/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om en förteckning över farliga ämnen
1026/1996
Arbetsministeriets beslut om storleken 1997 av markbeloppen enligt 1 och 2 §§ statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
1025/1996
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1024/1996
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1023/1996
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1022/1996
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1021/1996
Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet
1020/1996
Lag om ändring av vattenlagen
1019/1996
Lag om ändring av lagen om friluftsliv
1018/1996
Lag om ändring av terrängtrafiklagen
1017/1996
Lag om ändring av luftvårdslagen
1016/1996
Lag om ändring av bullerbekämpningslagen
1015/1996
Lag om ändring av avfallslagen
1014/1996
Lag om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande
1013/1996
Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
1012/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter
1011/1996
Statsrådets beslut om läkemedel som avses i 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen
1010/1996
Förordning om upphävande av 2 § 1 punkten och 3 § 1 punkten förordningen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
1009/1996
Förordning om upphävande av 1 § 2 mom. 1 punkten kastreringsförordningen
1008/1996
Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. 1 punkten förordningen om avbrytande av havandeskap
1007/1996
Förordning om upphävande av 2 § 2 mom. 1 punkten steriliseringsförordningen
1006/1996
Förordning om genomförande av utjämningssystemet för specialiserad sjukvård med avseende på läkemedelskostnader
1005/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus
1004/1996
Lag om ändring av 40 § folkhälsolagen
1003/1996
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1002/1996
Lag om ändring av 11 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1001/1996
Lag om ändring av 36 § familjepensionslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.