Ursprungliga författningar: 1996

1100/1996
Lag om ändring av 19 § lagen om allmänna vägar
1099/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om miljötillståndsförfarande
1098/1996
Lag om ändring av 1 § marktäktslagen
1097/1996
Lag om ändring av byggnadslagen
1096/1996
Naturvårdslag
1095/1996
Lag om ändring av 48 kap. 1 § 3 mom. strafflagen
1094/1996
Lag om finansiering av hållbart skogsbruk
1093/1996
Skogslag
1092/1996
Skattestyrelsens beslut om upphävande av beslutet om deklarationsskyldighet i anslutning till mervärdesbeskattningen (1809/95)
1091/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de arbetstidsersättningar och förrättningsersättningar som uppbärs för fastighetsförrättningar och för andra åtgärder och uppdrag enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) samt om beräkningsgrunderna för fastighetsförrättningsavgiften
1090/1996
Förordning om ikraftträdande av ändringar i Internationella teleunionens stadga, konventionen om Internationella teleunionen och fakultativa protokollet om förlikningsplikt vid tvister med anknytning till Internationella teleunionens stadga, konventionen om Internationella teleunionen och de administrativa reglementena
1089/1996
Förordning om ändring av 15 och 33 §§ förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1088/1996
Lag om ändring av 33 och 49 §§ lagen om utländska försäkringsbolag
1087/1996
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1086/1996
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1085/1996
Lag om ändring av patientskadelagen
1084/1996
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
1083/1996
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 1997
1082/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1081/1996
Trafikministeriets beslut om Banförvaltningscentralens avgifter
1080/1996
Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
1079/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för jord- och skogsbruksministeriets prestationer
1078/1996
Lag om ändring av kärnenergilagen
1077/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen
1076/1996
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1075/1996
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1074/1996
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
1073/1996
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
1072/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 14 och 15 §§ jord och skogsbruksministeriets beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land
1071/1996
Handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
1070/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullföljandet av gemenskapsinitiativet PESCA
1069/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1068/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
1067/1996
Förordning om ändring av 2 § förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och tilläggsprotokollen till konventionen, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och tilläggsprotokollen
1066/1996
Förordning om försöksverksamhet med ungdomsstraff
1065/1996
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av samhällstjänst
1064/1996
Förordning om ändring av förordningen om försöksverksamhet med samhällstjänst
1063/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
1062/1996
Lag om ändring av 8 § lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel
1061/1996
Lag om ändring av 2 och 10 §§ straffregisterlagen
1060/1996
Lag om ändring av 3 kap. strafflagen
1059/1996
Lag om ändring av 15 a § förordningen om införande av strafflagen
1058/1996
Lag om försöksverksamhet med ungdomsstraff
1057/1996
Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff
1056/1996
Lag om ändring av 2 kap. 1 § strafflagen
1055/1996
Lag om samhällstjänst
1054/1996
Förordning om ändring av 1 och 15 §§ förordningen om statens bostadsfond
1053/1996
Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1052/1996
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1051/1996
Förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.