Ursprungliga författningar: 1996

200/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång
199/1996
Lag om ändring av lagen om avbetalningsköp
198/1996
Lag om upphävande av lagen om utsökningsväsendet
197/1996
Lag om ändring av utsökningslagen
196/1996
Lag om upphävande av 9 § 2 och 3 mom. lagen om strafforderförfarande
195/1996
Lag om häradsåklagare
194/1996
Undervisningsministeriets beslut om ändring av 1 § undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
193/1996
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån
192/1996
Förordning om ändring av räntorna enligt 5 § förordningen om inlösen av hyresbostäder
191/1996
Förordning om ändring av räntorna enligt 29 § bostadsproduktionsförordning
190/1996
Handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat
189/1996
Kosmetikförordning
188/1996
Förordning om ändring av varumärkesförordningen
187/1996
Förordning om ändring av förordningen om flaggning med Finlands flagga
186/1996
Förordning om ändring av förordningen om militära grader och tjänstgöringsgrader
185/1996
Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
184/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
183/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
182/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt
181/1996
Förordning om upphävande av förordningen om rådet för samernas utbildningsärenden
180/1996
Förordning om ikraftträdande av protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken
179/1996
Lag om upphävande av 7 § lagen om försök med nödcentraler
178/1996
Lag om ändring av 10 § lagen om stiftelser
177/1996
Lag om ändring av 10 kap. 1 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag
176/1996
Lag om upphävande av lagen om återförande i vissa fall av personer som gjort sig skyldiga till kapning av civilt luftfartyg
175/1996
Lag om ändring av adoptionslagen
174/1996
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
173/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
172/1996
Förordning om ändring av 18 § förordningen om bekämpningsmedel
171/1996
Förordning om ändring av förordningen om överlastavgift
170/1996
Lag om ändring av lagen om överlastavgift
169/1996
Lag om temporär ändring av 91 § lagen om riksdagsmannaval
168/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode
167/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av riksdagsordningen
166/1996
Lag om registerförvaltningen
165/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ikraftträdande av statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare
164/1996
Förordning om upphävande av förordningen om Elinspektionscentralen
163/1996
Förordning om överföring till säkerhetsteknikcentralen av vissa uppgifter enligt ellagen
162/1996
Förordning om ikraftträdande av 14 § revisionslagen
161/1996
Förordning om ändring av 22 § skogsförbättringsförordningen
160/1996
Förordning om upphävande av 16 § upphovsrättsförordningen
159/1996
Förordning om utnämning till vissa tjänster vid häradsämbetena och häradens fristående ämbetsverk
158/1996
Polisförvaltningsförordning
157/1996
Lag om utnämning till vissa tjänster vid häradsämbetena och häradens fristående ämbetsverk
156/1996
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
155/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av referenskvantiteter för mejerimjölk
154/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
153/1996
Förordning om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
152/1996
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsrådets beslut om Jugoslavien
151/1996
Förordning om vissa temporära undantag i tillämpningen av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) och vissa områden i Republiken Kroatien och Republiken Bosnien-Hercegovina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.