Ursprungliga författningar: 1996

250/1996
Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
249/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
248/1996
Förordning om registerförvaltningen
247/1996
Djurskyddslag
246/1996
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
245/1996
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
244/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
243/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
242/1996
Handels- och industriministeriets beslut om rätt för distriktsbyråerna för handels- och industriministeriets företagstjänst att ge förbindelser om energistöd
241/1996
Handels- och industriministeriets beslut om villkoren för beviljande av energistöd
240/1996
Finansministeriets beslut om förfallodagar för fastighetsskatten för 1996
239/1996
Finansministeriets beslut om förfallodagarna för skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1995
238/1996
Statsrådets beslut om stöd som skall beviljas för utvecklingsprojekt inom den industri som bearbetar jordbruksprodukter
237/1996
Förordning om ikraftträdande av lagarna om ändring av lagstiftningen om kvarstad på fartyg
236/1996
Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 7 kap. 1 § utsökningslagen
235/1996
Lag om ändring av 7 kap. 4 § rättegångsbalken
234/1996
Lag om ändring av sjölagen
233/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
232/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
231/1996
Förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
230/1996
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
229/1996
Förordning om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen
228/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om anställning av familjemedlemmar till tjänstemän
227/1996
Lag om ändring av 65 § inkomstskattelagen
226/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiderna för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar samt miljöbasstöd och miljöspecialstöd för jordbruket
225/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
224/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996
223/1996
Statsrådets beslut om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 1995
222/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
221/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
220/1996
Trafikministeriets beslut om Banförvaltningscentralens avgifter
219/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna
218/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 48 § handels- och industriministeriets beslut om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar
217/1996
Handels- och industriministeriets beslut om upphävande av 16 § handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning
216/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
215/1996
Handels- och industriministeriets beslut om överföring till säkerhetsteknikcentralen av vissa myndighetsuppgifter inom elbranschen
214/1996
Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets samt handels- och industriministeriets företagstjänsts distriktsbyråers avgiftsbelagda prestationer
213/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser
212/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket
211/1996
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av rätt att förrätta vigsel åt religionssamfundet Vörå Frikyrka
210/1996
Statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för bostadsaktiebolagshus
209/1996
Förordning om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
208/1996
Lag om ändring av lagen om statens bostadsfond
207/1996
Lag om ändring av 3 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån
206/1996
Lag om ändring av 5 § lagen om bostadssparpremier
205/1996
Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
204/1996
Lag om statsborgen för ägarbostadslån
203/1996
Handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska torktumlare för hushållsbruk
202/1996
Handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
201/1996
Lag om ändring av 10 § språklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.