Ursprungliga författningar: 1996

300/1996
Lag om ändring av lagen om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter
299/1996
Miljöministeriets beslut om införlivning av områden i Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde
298/1996
Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden
297/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ersättande av förlust som jordägaren förorsakas av inrättande av naturskyddsområde
296/1996
Förordning om förvärv, besittning och vård av naturskyddsområden
295/1996
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
294/1996
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
293/1996
Förordning om ändring av förordningen om Heinola kursinstitut
292/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av vattnet vid allmänna badstränder
291/1996
Inrikesministeriets beslut om ändring av 4 § 2 punkten inrikesministeriets beslut om gränszon och om gränszonens bakre gräns
290/1996
Statsrådets beslut om ändring av 25 § statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare
289/1996
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tingsrätternas domkretsar
288/1996
Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
287/1996
Lag om ändring av 10 § alkohollagen
286/1996
Statsrådets beslut om läkemedel som avses i 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen
285/1996
Förordning om genomförande av utjämningssystemet för specialiserad sjukvård med avseende på läkemedelskostnader
284/1996
Lag om temporär ändring av 56 a § lagen om specialiserad sjukvård
283/1996
Lag om temporär ändring av 5 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
282/1996
Lag om temporär ändring av läkemedelslagen
281/1996
Lag om temporär ändring av 5 a § sjukförsäkringslagen
280/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Vietnam om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
279/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Vietnam om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
278/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Korea om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
277/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Korea om främjande av och skydd för investeringar
276/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
275/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
274/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Argentina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
273/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Argentina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
272/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
271/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
270/1996
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
269/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av 1 och 7 §§ trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
268/1996
Förordning om ändring av 5 och 18 §§ förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
267/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
266/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
265/1996
Handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
264/1996
Statsrådets beslut om erkännande och stödjande av producentgrupper och sammanslutningar av dem
263/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket
262/1996
Förordning om ändring av 5 § förordningen om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Östersjön och Bottniska viken samt i Simojoki
261/1996
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Pakistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
260/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Pakistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
259/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
258/1996
Förordning om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Östersjön och Bottniska viken samt i Simojoki
257/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om villkor för nationellt stöd till potatisodlare
256/1996
Statsrådets beslut om främjande av utsädesförsörjningen
255/1996
Statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion
254/1996
Statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av vallväxtfrö
253/1996
Statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde
252/1996
Förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen
251/1996
Förordning om ändring av 16 och 46 §§ landsbygdsnäringsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.