Ursprungliga författningar: 1996

350/1996
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
349/1996
Arbetsministeriets beslut om ändring av arbetsministeriets beslut om överlämnande av uppgifter om kemikalier som orsakar fara
348/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land
347/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av skydds- och övervakningszoner på grund av Newcastlesjuka
346/1996
Finansministeriets beslut om statens fastighetsverks avgiftsbelagda prestationer
345/1996
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
344/1996
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
343/1996
Lag om ändring av telelagen
342/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Konungariket Thailand om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
341/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Konungariket Thailand om främjande av och skydd för investeringar
340/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Peru om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
339/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Peru om främjande av och skydd för investeringar
338/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
337/1996
Lag om ändring av 8 § lagen om samarbete inom företag
336/1996
Lag om ändring av 8 och 30 §§ lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
335/1996
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen
334/1996
Lag om ändring av semesterlagen för sjömän
333/1996
Lag om ändring av sjömanslagen
332/1996
Lag om ändring av 21 § lagen om påförande av accis
331/1996
Lag om ändring av tullagen
330/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde
329/1996
Statsrådets beslut om ändring av 7 § statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion
328/1996
Statsrådets beslut om ersättningar som betalas på grund av inskränkningar av laxfisket
327/1996
Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen mellan Muhos och Utajärvi kommuner
326/1996
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Karstula kommun och Saarijärvi stad
325/1996
Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen och ändring av kommunindelningen mellan Posio och Pudasjärvi kommuner
324/1996
Förordning om upphävande av 2 § 2 punkten luftvårdsförordningen
323/1996
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgande i förordningen om ändring av landsbygdsnäringsförordningen
322/1996
Förordning om ändring av landsbygdsnäringsförordningen
321/1996
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bestämmelserna rörande val av direktionsmedlemmar till Interamerikanska utvecklingsbanken
320/1996
Lag om ändring av semesterlagen
319/1996
Förordning om utsökningsväsendets förvaltning
318/1996
Förordning om psykologiska examina
317/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
316/1996
Justitieministeriets beslut om minsta antalet medlemmar i valmansförening i vissa kommuner vid 1996 års kommunalval
315/1996
Statsrådets beslut om nationellt stöd för biodling under 1996
314/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar och allmänna ersättningar för 1995 års skördeskador
313/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om fonden för tekniskt bistånd i anslutning till regionala riskkapitalfonden för nordvästra Ryssland
312/1996
Förordning om bringande i kraft av den Internationella konventionen om kvarstad och liknande säkerhetsåtgärder på havsgående fartyg
311/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöbasstödet för jordbruk
310/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av beslutet om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice
309/1996
Statsrådets beslut om omorganisering av två polisdistrikt
308/1996
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om häradsindelningen
307/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1996
306/1996
Förordning om ändring av luftvårdsförordningen
305/1996
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om barndagvård
304/1996
Förordning om ändring av 37 och 38 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning
303/1996
Förordning om ändring av 17 § förordningen om användning av fordon på väg
302/1996
Förordning om ändring av förordningen om regional utveckling
301/1996
Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning efter att studiestödsärendena överförts till folkpensionsanstalten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.