Ursprungliga författningar: 1996

400/1996
Handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
399/1996
Förordning om upphävande av förordningen om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
398/1996
Handels- och industriministeriets meddelande om ett beslut
397/1996
Arbetsministeriets beslut om koncentrationer som befunnits skadliga
396/1996
Djurskyddsförordning
395/1996
Förordning om ändring av förordningen om försöksdjursverksamhet
394/1996
Lag om överlåtelse av en fastighet i Vasa till ett fastighetsbolag som skall bildas
393/1996
Lag om överlåtelse av vissa fastigheter till Helsingfors stad
392/1996
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Hämeenkoski och Kärkölä kommuner
391/1996
Inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
390/1996
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
389/1996
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
388/1996
Förordning om temporär ändring av 32 § förordningen om studiestöd
387/1996
Förordning om militär luftfart
386/1996
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen angående verkställighet av språklagen
385/1996
Lag om överlåtelse av vissa markområden till Helsingfors stad
384/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
383/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 1996/97
382/1996
Statsrådets beslut om ändring av 14 § statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket
381/1996
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
380/1996
Lag om ändring av 3 a § lagen om statsbudgeten
379/1996
Lag om ändring av myntlagen
378/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
377/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
376/1996
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1995
375/1996
Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1995
374/1996
Teleförordning
373/1996
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av körkortsförordningen
372/1996
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsverket
371/1996
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgande i förordningen om ändring av landsbygdsnäringsförordningen
370/1996
Förordning om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland
369/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om tidig information vid kärnolyckor och informationsutbyte rörande kärnanläggningar
368/1996
Lag om ändring av 24 och 54 §§ lagen om arbetsavtal
367/1996
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
366/1996
Lag om ändring av 46 § naturnäringslagen
365/1996
Lag om ändring av 41 a § renhushållningslagen
364/1996
Lag om ändring av 27 § landsbygdsnäringslagen
363/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
362/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
361/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat
360/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om processhjälpmedel i livsmedel
359/1996
Förordning om ändring av förordningen om läkemedelsersättningsnämnden
358/1996
Förordning om tillämpningen av vissa stadganden i revisionslagen
357/1996
Förordning om ändring av 238 och 242 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning
356/1996
Förordning om ändring av 44 § förordningen om användning av fordon på väg
355/1996
Förordning om ändring av förordningen om besiktning av kött av vilt och kaninkött
354/1996
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina
353/1996
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
352/1996
Förordning om häradsåklagare
351/1996
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.