Ursprungliga författningar: 1996

450/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
449/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar
448/1996
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/72) avsedda belopp
447/1996
Förordning om ändring av förordningen om studiestöd
446/1996
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige om M/S Estonia
445/1996
Förordning om ändring av förordningen om rätt för veterinärer att överlåta läkemedel för behandling av djur
444/1996
Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
443/1996
Lag om ändring av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
442/1996
Lag om ändring av lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
441/1996
Lag om överlåtelse av vissa statliga yrkesläroanstalters fastigheter till kommuner eller samkommuner
440/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut 1996 års grunder för specialersättning för kostnader som föranleds av tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
439/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 11 § av jord- och skogsbruksministeriets beslut om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel
438/1996
Trafikministeriets beslut om trafikministeriets avgiftsbelagda prestationer
437/1996
Statsrådets beslut om strukturpolitiskt programbaserat stöd för landsbygden
436/1996
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om förfaringssätten vid anmälan av statligt stöd till kommissionen
435/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ikraftträdande av statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om riktad konsolidering av gårdsbrukskreditet
434/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om riktad konsolidering av gårdsbrukskrediter
433/1996
Förordning om ändring av körkortsförordningen
432/1996
Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet
431/1996
Lag om ändring av 76 § inkomstskattelagen
430/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i en lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
429./1996
Lag om ändring av 70 och 108 §§ vägtrafiklagen
428/1996
Förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention
427/1996
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention
426/1996
Förordning om bringande i kraft av 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja
425/1996
Förordning om bringande i kraft av 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om godkännande och tillämpning av vissa bestämmelser i 1992 års ändringsprotokoll
424/1996
Lag om godkännande av 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet
423/1996
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen och lagen om upphävande av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg
422/1996
Lag om upphävande av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg
421/1996
Lag om ändring av sjölagen
420/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
419/1996
Lag om ändring av 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
418/1996
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
417/1996
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
416/1996
Lag om upphävande av lagen om dödande av motbok och annat bevis, som av andelslag för deposition utfärdas
415/1996
Lag om ändring av lagen om andelslag
414/1996
Lag om ändring av lagen om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland
413/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om vissa temporära tullar och den bifogade förteckningen
412/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
411/1996
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av luftfartsöverenskommelsen med Rumänien
410/1996
Elsäkerhetslag
409/1996
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
408/1996
Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare
407/1996
Inrikesministeriets beslut om upplösande av Borgå stad och Borgå landskommun och bildande av en ny kommun
406/1996
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rusko och Masku kommuner
405/1996
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rantsila och Temmes kommuner, Rantsila och Limingo kommuner, Pattijoki och Siikajoki kommuner, Brahestads stad och Siikajoki kommun samt Ruukki och Siikajoki kommuner
404/1996
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kittilä och Kolari kommuner
403/1996
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Karstula och Kannonkoski kommuner
402/1996
Förordning om förnödenheter som kommer i beröring med munnen
401/1996
Handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.