Ursprungliga författningar: 1996

500/1996
Trafikministeriets beslut om numrering av telenäten
499/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 1 och 2 §§ jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter
498/1996
Elsäkerhetsförordning
497/1996
Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal
496/1996
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
495/1996
Avfallsskattelag
494/1996
Inrikesministeriets beslut om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
493/1996
Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien
492/1996
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Ukraina
491/1996
Förordning om transport av djur
490/1996
Förordning om ändring av förordningen om Steiner-skola
489/1996
Lag om ändring av lagen om Steiner-skola
488/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
487/1996
Lag om Kommunernas garanticentral
486/1996
Lag om ändring av 45 § kommunallagen
485/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
484/1996
Lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet
483/1996
Lag om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten
482/1996
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
481/1996
Statsrådets beslut om gränsvärden och tröskelvärden för luftkvalitet
480/1996
Statsrådets beslut om riktvärden för luftkvalitet och målvärde för svavelnedfall
479/1996
Förordning om ändring av 2 § förordningen om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler
478/1996
Förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
477/1996
Förordning om ändring av förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
476/1996
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
475/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
474/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
473/1996
Förordning om ändring av kärnenergiförordningen
472/1996
Förordning om ändring av avfallsförordningen
471/1996
Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av bensin
470/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg
469/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg
468/1996
Statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin
467/1996
Förordning om temporär ändring av sysselsättningsförordningen
466/1996
Lag om ändring av 17 och 55 §§ lagen om arbetsavtal
465/1996
Förordning om upphävande av 2 § 3 mom. och 4 § förordningen om båttrafik
464/1996
Förordning om fritidsbåtars säkerhet
463/1996
Sjötrafiklag
462/1996
Lag om ändring av 20 kap. 9 § sjölagen
461/1996
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
460/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av ikraftträdelsestadgandet i trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
459/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
458/1996
Försvarsministeriets beslut om upphävande av försvarsministeriets beslut om jämställande med försvarsmateriel av anordningar och teknologi som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin
457/1996
Förordning om ändring av 9 § förordningen om regionala miljöcentraler
456/1996
Förordning om trafiklärarutbildning
455/1996
Förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning
454/1996
Lag om ändring av 38 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
453/1996
Lag om ändring av lagen om yrkeshögskolestudier
452/1996
Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning
451/1996
Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid privatisering av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde och vid bildande av privata yrkeshögskolor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.