Ursprungliga författningar: 1996

550/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om samarbete i syfte att förebygga olyckor och avvärja följderna av dem
549/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen angående stämpelskatt
548/1996
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
547/1996
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
546/1996
Lag om ändring av 18 § lagen om skatt på motorfordon
545/1996
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
544/1996
Lag om ändring av 15 och 16 §§ lotteriskattelagen
543/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier
542/1996
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
541/1996
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
540/1996
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
539/1996
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
538/1996
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
537/1996
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
536/1996
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
535/1996
Lag om centralskattenämnden
534/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
533/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om veterinära gränskontroller av djur och vissa varor som importeras frÅn tredje land
532/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upphävande av veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av skydds-och övervakningszoner på grund av Newcastlesjuka
531/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
530/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
529/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
528/1996
Förordning om ändring av 15 § landsbygdsnäringsförordningen
527/1996
Lag om ändring av 90 § lagen om fiske
526/1996
Lag om ändring av lagen om fiske
525/1996
Förordning om ikraftträdande av Förenta Nationernas havsrättskonvention och av avtalet om genomförande av del XI i den samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och i avtalet
524/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention och i avtalet om genomförande av del XI i den
523/1996
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
522/1996
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
521/1996
Förordning om ändring av hittegodsförordningen
520/1996
Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
519/1996
Skattestyrelsens beslut om publicering av uppgifter om dem som avförts ur förskottsuppbördsregistret
518/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
517/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar
516/1996
Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
515/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur
514/1996
Inrikesministeriets beslut om upplösande av Heinola stad och Heinola landskommun och bildande av en ny kommun
513/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
512/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel
511/1996
Lag om ändring av utlänningslagen
510/1996
Lag om ändring av 6 § lagen om olycksfall i militärtjänst
509/1996
Trafikministeriets beslut om vissa teletjänster som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning
508/1996
Trafikministeriets beslut om vissa teleavgifter som avses i Europeiska gemenskapens lagstiftning
507/1996
Trafikministeriets beslut om televerksamhet för en begränsad användargrupp
506/1996
Trafikministeriets beslut om utlämning och registrering av identifieringsuppgifter i televerksamheten
505/1996
Trafikministeriets beslut om anslutning av tjänsteoperatörer till det allmänna telenätet
504/1996
Trafikministeriets beslut om teleinrättningars samtrafik
503/1996
Trafikministeriets beslut om villkoren vid leverans av teleanslutningar
502/1996
Trafikministeriets beslut om tillämpningen av 10 a § telelagen
501/1996
Trafikministeriets beslut om televerksamhet som inte hör till telelagens tillämpningsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.