Ursprungliga författningar: 1996

600/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av 16 § trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
599/1996
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
598/1996
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Grekland om befrielse från gåvoskatt i vissa fall av fast egendom som erhållits såsom gåva samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
597/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Grekland om befrielse från gåvoskatt i vissa fall av fast egendom som erhållits såsom gåva
596/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import av hästar från tredje land
595/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
594/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land
593/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om företagsstöd
592/1996
Lag om ändring av 24 § lagen om skydd i arbete
591/1996
Lag om ändring av lagen om forskningscentralen för de inhemska språken
590/1996
Lag om ändring av vattenlagen
589/1996
Lag om ändring av lagen om förvaltningsförfarande
588/1996
Lag om ändring av lagen om länsrätterna
587/1996
Lag om upphävande av vissa lagrum i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
586/1996
Förvaltningsprocesslag
585/1996
Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen
584/1996
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
583/1996
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
582/1996
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
581/1996
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
580/1996
Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
579/1996
Lag om värdepappersföretag
578/1996
Lag om ändring av handelsregisterlagen
577/1996
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
576/1996
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
575/1996
Lag om ändring av andelsbankslagen
574/1996
Lag om upphävande av 12 § lagen om Postbanken Ab
573/1996
Lag om ändring av 8 och 66 §§ affärsbankslagen
572/1996
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
571/1996
Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
570/1996
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
569/1996
Förordning om upphävande av förordningen om försök med samarbete mellan yrkesläroanstalter och högskolor
568/1996
Förordning om ändring av 10 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
567/1996
Lag om ändring av 21 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
566/1996
Lag om ändring av 10 b § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
565/1996
Lag om upphävande av lagen om skogs- och flottningsarbetares sambostäder
564/1996
Lag om upphävande av lagen om förbud mot användande av blyvitt och blysulfat vid vissa målningsarbeten
563/1996
Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen
562/1996
Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning
561/1996
Förordning om forskningsinstitutet för fysik
560/1996
Lag om ändring av lagen om Helsingfors universitet
559/1996
Lag om ändring av lagen om Svenska handelshögskolan
558/1996
Lag om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola
557/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
556/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tilläggsbetalningar till nötköttsproducenter 1996 och ansökningstider för dem
555/1996
Förordning om ikraftträdande av tredje protokollet till WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal
554/1996
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Macao
553/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
552/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser
551/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om samarbete i syfte att förebygga olyckor och avvärja följderna av dem samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.