Ursprungliga författningar: 1996

650/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
649/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetsföreskrifter
648/1996
Förordning om försvarsmaktens explosiva varor
647/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
646/1996
Handels- och industriministeriets beslut om exportlicensiering av produkter med dubbel användning
645/1996
Förordning om kontroll av export av produkter med dubbel användning
644/1996
Förordning om ikraftträdande av andra protokollet till Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal
643/1996
Förordning om ikraftträdande av ändringar i driftöverenskommelse för den internationella telesatellitorganisationen INTELSAT
642/1996
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
641/1996
Lag om ändring av 5 § hästhushållningslagen
640/1996
Lag om ändring av 6 och 15 §§ lagen om husdjursavel
639/1996
Förordning om biblioteket för synskadade
638/1996
Lag om biblioteket för synskadade
637/1996
Handels- och industriministeriets beslut om vissa analysmetoder för kontroll av kosmetiska preparats sammansättning
636/1996
Förordning om Valkmusa nationalpark
635/1996
Lag om Valkmusa nationalpark
634/1996
Lag om utvidgning av Koli nationalpark
633/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om investeringsstöd som skall beviljas näringsidkare som bearbetar råvaror med jordbruksursprung
632/1996
Förordning om transport av farliga ämnen på väg
631/1996
Förordning om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott
630/1996
Förordning om ändring av förordningen om länsrätterna
629/1996
Lag om ändring av lagen om länsrätterna
628/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan
627/1996
Förordning om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
626/1996
Lag om ändring av strafflagen
625/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om aktiebolaget Kera Ab
624/1996
Lag om ändring av 2 § viteslagen
623/1996
Lag om ändring av 6 kap. 12 § lagen om verkställighet av straff
622/1996
Lag om ändring av 20 § äktenskapslagen
621/1996
Lag om ändring av 17 § socialvårdslagen
620/1996
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
619/1996
Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
618/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsomräde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
617/1996
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område
616/1996
Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet år 1996
615/1996
Förordning om de postkontor och vissa andra verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet och kommunalval år 1996
614/1996
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
613/1996
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
612/1996
Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
611/1996
Statsrådets beslut om ändring av 6 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
610/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut innefattande ordningsregler för drivningsarbete
609/1996
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på transport av flytande kväve i fordon
608/1996
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om ordningsregler för industriella inrättningar, vilka genom viskosförfarande framställa konstgjort ämne
607/1996
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut innefattande ordningsregler för anläggning, montering, drift, skötsel och besiktning av hissar
606/1996
Lag om ändring av 9 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
605/1996
Arbetstidslag
604/1996
Lag om ändring av socialvårdslagen
603/1996
Lag om tillsyn över privat socialservice
602/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
601/1996
Justitieministeriets beslut om formulär till blankett för yrkande på rättelse av rösträttsregister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.