Ursprungliga författningar: 1996

700/1996
Riksdagens beslut om temporär ändring av arbetsordningen för riksdagen
699/1996
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
698/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna om utsträckning av tillämpningen av den europeiska konventionen om utlämning för brott
697/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
696/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut
695/1996
Förordning om bringande i kraft av konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
694/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet
693/1996
Förordning om ikraftträdande av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
692/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster
691/1996
Handels- och industriministeriets beslut om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
690/1996
Skattestyrelsens beslut om virkesköpares skyldighet att lämna uppgifter till Skogsforskningsinstitutet
689/1996
Skattestyrelsens beslut om allmän skyldighet att lämna uppgifter
688/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
687/1996
Finansministeriets beslut om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
686/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
685/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ersättning för utkomststöd till vissa personer som flyttar till Finland samt för särskilda kostnader för social- och hälsovård som givits dem
684/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande
683/1996
Finansministeriets beslut om kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten
682/1996
Finansministeriets beslut om kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten för 1993
681/1996
Förordning om upphävande av 11 § förordningen om alkoholdrycker och sprit
680/1996
Förordning om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare
679/1996
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Rwanda
678/1996
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen för skatteår 1995
677/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
676/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
675/1996
Finansministeriets beslut om innehållet i ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag
674/1996
Arbetsministeriets beslut om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten
673/1996
Statsrådets beslut om omorganisering av två polisdistrikt
672/1996
Förordning om ändring av 4 § inkomstskatteförordningen
671/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
670/1996
Ändring av arbetsordningen för finansinspektionen
669/1996
Utrikesministeriets beslut om ändring av utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna
668/1996
Förordning om de postkontor i landskapet Åland som är förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet och kommunalval år 1996
667/1996
Förordning om ikraftträdande av konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)
666/1996
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
665/1996
Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
664/1996
Finlands Banks meddelande om Finlands Banks gällande grundränta
663/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av eldrivna hissar
662/1996
Trafikministeriets beslut om erbjudande av vissa fasta förbindelser som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning
661/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ränta på statliga lån för investeringar i gårdsbruket och för etablering
660/1996
Statsrådets beslut om allmän licens för export av bärbara eller mobila radiotelefoner
659/1996
Statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall
658/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av dess beslut om handels- och industriministeriets samt handels- och industriministeriets företagstjänsts distriktsbyråers avgiftsbelagda prestationer
657/1996
Handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av elsäkerhetslagen
656/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar
655/1996
Handels- och industriministeriets beslut om upphävande av vissa bestämmelser i handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet
654/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar
653/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin
652/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar
651/1996
Handels- och industriministeriets beslut om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.