Ursprungliga författningar: 1996

850/1996
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
849/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
848/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut beträffande de kommuner som 1995–1996 skall detta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd
847/1996
Förordning om ändring av skogsskatteförordningen
846/1996
Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift
845/1996
Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1997
844/1996
Lag om ändring av kommunallagen
843/1996
Lag om ändring av 10 § lagen om brand- och räddningsväsendet
842/1996
Lag om ändring av 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare
841/1996
Lag om ändring av 9 § lagen om pension för företagare
840/1996
Lag om ändring av 3 a § lagen om sjömanspensioner
839/1996
Lag om ändring av 12 och 15 §§ lagen om pension för arbetstagare
838/1996
Lag om ändring av 61 a § lagen om olycksfallsförsäkring
837/1996
Lag om ändring av 14 och 17 §§ lagen om statens pensioner
836/1996
Lag om ändring av 28 b och 63 a §§ lagen om sjömanspensioner
835/1996
Lag om ändring av 19 a och 19 d §§ lagen om pension för arbetstagare
834/1996
Lag om ändring av 21 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
833/1996
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
832/1996
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
831/1996
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
830/1996
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
829/1996
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
828/1996
Lag om ändring av familjepensionslagen
827/1996
Lag om ändring av folkpensionslagen
826/1996
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 1996
825/1996
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
824/1996
Trafikministeriets beslut om fortsättning av giltighetstiden för beslutet om ruttaxor för taxibilar
823/1996
Statsrådets beslut om ändring av 14 c § statsrådets beslut om företagsstöd
822/1996
Förordning om arbetstiden för statstjänstemän
821/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om samarbete på kulturens, undervisningens och vetenskapens område
820/1996
Lag om ändring av 29 och 30 §§ lagen om värdeandelskonton
819/1996
Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
818/1996
Lag om övergångsstadganden för reformen som gäller utsökningsmyndigheterna och ändringssökande i utsökningsärenden samt indragande av överexekutor
817/1996
Lag om ändring av 43 och 55 §§ lagen om skiljeförfarande
816/1996
Lag om ändring av 288 § fastighetsbildningslagen
815/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om verkställighet av bötesstraff
814/1996
Lag om ändring av 6 § förordningen angående frivilliga auktioner
813/1996
Lag om ändring av 9 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
812/1996
Lag om ändring av 76 § lagen angående förmynderskap
811/1996
Lag om ändring av 9 § lagen om fri rättegång
810/1996
Lag om ändring av 17 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
809/1996
Lag om ändring av 2 § hovrättslagen
808/1996
Lag om ändring av 15 och 65 §§ gruvlagen
807/1996
Lag om ändring av 38 § lagen om bostadsrättsbostäder
806/1996
Lag om ändring av 58 § lagen om sjömanspensioner
805/1996
Lag om ändring av 216 § mervärdesskattelagen
804/1996
Lag om ändring av 29 § lagen om förskottsuppbörd
803/1996
Lag om ändring av 54 § konkursstadgan
802/1996
Lag om ändring av lagen om erkännande och verkställighet av österrikiska domar om privaträttsliga anspråk
801/1996
Lag om ändring av lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.