1371/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om räntestöd för Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1989 om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning (1364/89) 1 §, sådan den lyder i lag av den 8 december 1995 (1408/95), som följer:

1 §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer ge Finlands Exportkredit Ab förbindelser om att staten skall betala skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mellan anskaffningskostnaderna för de lån som bolaget har upptagit för att kunna finansiera de lån på totalt högst 7 500 miljoner mark som det beviljar 1990-1996 och räntan på de lån som bolaget beviljar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 159/1996
KuUB 20/1996
RSv 228/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.