1366/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångsttider för Finlands laxkvot

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Under finsk flagg seglande eller i Finland registrerade fartyg får, under tillåtna fångsttider, av den laxkvot som beviljats Finland för år 1997 inom delområdena 22-31 (egentliga Östersjön och Bottniska viken) fånga högst 20 000 laxar under tidsperioden 1.1.1997-20.6.1997 och den outnyttjade delen av kvoten 21.6.1997-31.12.1997.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas fram till utgången av år 1997.

Rådets beslut (EEG) Nr 3760/92; EGT Nr L 389, 31.12.1992, s. 1

Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jaakko Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.