1365/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat:

1 §

Till en utländsk frontman i svåra ekonomiska omständigheter som är fast bosatt i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som frivilligt deltagit i Finlands krig kan på ansökan betalas frontunderstöd enligt detta beslut.

Med utländsk frontman avses den som har beviljats frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/92) eller som uppfyller villkoren för beviljande av tecknet.

2 §

Frontunderstöd beviljas som engångsbetalning till ett belopp av 2 500 mark.

3 §

Utgifterna för frontunderstödet ersätts ur det anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet.

4 §

Frontunderstödet beviljas av statskontoret enligt ansökan. Ansökan om bidraget skall lämnas in före utgången av år 1997.

5 §

Statskontoret meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen och verkställigheten av detta beslut.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

Detta beslut tillämpas vid betalningen av understöd för 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.