1362/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Statsrådets beslut om avdraget från folkpensionsbeloppet 1997

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av lagen den 5 december 1996 om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (980/1996) beslutat:

1 §

I fråga om personer som är födda 1931 eller tidigare och som uppbär folkpension enligt andra kommungruppen för pensionstagare som är gift minskas den folkpension på 389 mark som betalas i januari 1997 från och med den 1 februari 1997 med 64 mark i stället för 78 mark, om de inkomster enligt 26 § folkpensionslagen (347/1956) som beaktas vid fastställandet av folkpensionen den 1 januari 1997 är 46 510-49 800 mark om året.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

De markbelopp som bestäms i detta beslut motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalas 1997 beräknas.

Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Biträdande avdelningschef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.