1360/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av 2 § förordningen om brandsäkerhetskrav för madrasser

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 2 § 2 och 3 mom. förordningen den 17 januari 1991 om brandsäkerhetskrav för madrasser (57/91) som följer:

2 §
Brandsäkerhetskrav

En madrass anses uppfylla kravet i 1 mom., om dess materialsammansättning är sådan att madrassen inte antänds av en glrdande cigarett vid provning enligt standarden SFS-EN 597-1 eller om dess brandsrderhet kan påvisas tillförlitligt på något annat sätt.

På begäran av tillsynsmyndigheten skall näringsidkaren visa att en madrass fyller det krav som ställs i 1 mom. Detta sker genom framläggande av ett provningsreferat eller ett utlåtande av ett inhemskt eller utländskt laboratorium eller forskningsinstitut som har tillräcklig sakkunskap.


Denna förordning träder i kraft den 7 januari 1997.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.