1359/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 1 § 1 mom. samt 2 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 29 december 1994 (1509/1994) och 2 § 1 och 2 mom sådana de lyder i förordning av den 1 december 1995 (1345/1995), som följer:

1 §

I inrikesfart betalas farledsavgift kalendeodrsvis som en årsavgift. Avgiften räknas ut så att avgiftsenheten, 33 mark 50 penni, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet. Ett fartyg i fråga om vilket det tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast häften av den ovan nämnda avgiften.


2 §

I utrikestrafik betalas farledsavgift som en engångsavgift då fartyget anländer från utlandet. Engångsavgiften bestäms på grundval av fartygets isavgiftsklass och nettodräktighet enligt nedanstående tabell. Engångsavgiften uppbärs dock inte till den del den överstiger 630 000 mark.

Engångsavgift för utrikestrafik, grundavgifter (ga) och avgiftsenheter (ae):

Tal som anger ett fartygs nettodräktighet
under 2000 2000-9999 10000 eller större
Isavgiftsklass ae ga ae ga ae
I A Super 9,70 19 400 8,30 85 800 7,40
I A 19,40 38 800 16,60 171 600 14,80
I B 32,60 65 200 27,70 286 800 24,50
I C 43,60 87 200 37,10 384 000 32,70
II 49,00 98 000 41,70 431 600 36,80
III 54,50 109 000 46,30 479 400 40,90

ga = avgiften vid den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten

ae = avgift per enhet som överskrider den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.